Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 3 W Wieruszowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 3 W Wieruszowie

Adres Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 3 W Wieruszowie

Fabryczna 6
Miejscowość Wieruszów
Kod pocztowy 98-400
Gmina Wieruszów
Powiat wieruszowski
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 3 W Wieruszowie

627841084
Regon 73162846800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 3 W Wieruszowie znajduje się w miejscowości Wieruszów pod adresem Fabryczna 6. Numer telefonu do przedszkola to 627841084. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Wieruszów, powiat wieruszowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 73162846800000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 152, z czego 75 to uczennice, a 77 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 12. Powiat wieruszowski ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 924 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (48,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wieruszów: 4
  • w gminie Wieruszów: 7
  • powiat wieruszowski: 28
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa