Gimnazjum W Polesiu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Polesiu

Adres Gimnazjum W Polesiu

Polesie 9
Miejscowość Polesie
Kod pocztowy 09-105
Gmina Baboszewo
Powiat płoński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Polesiu

236612003
Regon 13043603000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Polesiu znajduje się w miejscowości Polesie pod adresem Polesie 9. Nr tel. do szkoły to 236612003. Nr fax: 236612003. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Baboszewo, powiat płoński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 13043603000000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 102, z czego 47 to dziewczynki, a 55 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,58. Powiat płoński ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3092 uczniów w powiecie przypada 23 innych placówek gimnazjalnych (134,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Polesie: 2
  • w gminie Baboszewo: 7
  • powiat płoński: 44
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.94-1.411.14
2006-4.58-2.4-0.61
2007-2.97-2.73-3.97
20082.64-1.790.62
20091.09-0.61.43
20101.2-3.96-2.76
2011-4.29-3.3-3.7
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.34-0.725.44
2006-1.8-1.96-0.6
2007-2.29-1.93-3.84
20082.74-2.171.16
2009-4.12-2.69-2.63
2010-4.15-5.35-4.51
2011-6.18-2.69-4.18

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa