Gimnazjum Nr 4


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 4

Patron Władysław Jagiełło

Adres Gimnazjum Nr 4

Próchnika 8/12
Miejscowość Piotrków Trybunalski
Kod pocztowy 97-300
Gmina miasto Piotrków Trybunalski
Powiat Piotrków Trybunalski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 4

447339080
Regon 59071872000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 4 mieści się w miejscowości Piotrków Trybunalski pod adresem Próchnika 8/12. Nr tel. do szkoły to 447339080. Numer faksu: 447339081. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Piotrków Trybunalski, powiat Piotrków Trybunalski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem www.wikom.pl/gim4piotrkow. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 59071872000000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce to 497, z czego 276 to dziewczynki, a 221 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 59 nauczycieli, z czego 45 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,21. Powiat piotrków trybunalski ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2120 uczniów w powiecie przypada 11 innych placówek gimnazjalnych (192,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Piotrków Trybunalski: 31
  • w gminie Piotrków Trybunalski: 31
  • powiat Piotrków Trybunalski: 31
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.621.891.89
20062.43-0.03-0.03
20073.181.751.75
20084.950.610.61
20095.53-2.98-2.98
201080.150.15
20117.25-0.93-0.93
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.65-0.97-0.97
20064.760.470.47
2007-0.330.90.9
20084.520.60.6
20095.09-0.68-0.68
20106.34-1.05-1.05
20117.060.250.25

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa