Gimnazjum Nr 32 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Adama Asnyka W Warszawie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 32 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Adama Asnyka W Warszawie

Patron Adam Asnyk

Adres Gimnazjum Nr 32 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Adama Asnyka W Warszawie

Otwocka 3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-759
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 32 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Adama Asnyka W Warszawie

226190266
Regon 01619592000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 32 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Adama Asnyka W Warszawie znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Otwocka 3. Numer tel. do gimnazjum to 226190266. Numer faksu: 226191588. Gimnazjum funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.g32.edu.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01619592000000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 295, z czego 126 to gimnazjalistki, a 169 to chłopcy. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych jednostek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.675.665.66
2006-1.375.065.06
2007-3.876.226.22
2008-0.045.455.45
2009-4.534.194.19
2010-6.214.184.18
2011-5.554.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.275.215.21
2006-4.116.086.08
2007-6.915.945.94
2008-4.435.595.59
2009-7.374.894.89
2010-6.674.84.8
2011-6.614.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa