Akademickie Gimnazjum Nr 50 Wyższej Szkoły Menedżerskiej W Warszawie


Najważniejsze informacje - Akademickie Gimnazjum Nr 50 Wyższej Szkoły Menedżerskiej W Warszawie

Adres Akademickie Gimnazjum Nr 50 Wyższej Szkoły Menedżerskiej W Warszawie

Wojnicka 4
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-774
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Akademickie Gimnazjum Nr 50 Wyższej Szkoły Menedżerskiej W Warszawie

228188302
Strona
Regon 01114612300000
Organ prowadzący Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Akademickie Gimnazjum Nr 50 Wyższej Szkoły Menedżerskiej W Warszawie znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Wojnicka 4. Numer telefonu do szkoły to 228188302. Faks: 228188302. Placówka gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest wyższe szkoły niepaństwowe. Portal internetowy gimnazjum można znaleźć pod adresem www.wojnicka.edu.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01114612300000. Jednostka rejestrująca dla Akademickie Gimnazjum Nr 50 Wyższej Szkoły Menedżerskiej W Warszawie to miasto na prawach powiatu.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych gimnazjów (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Mapa