Gimnazjum Im. Władysława Kowala We Włodowicach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Władysława Kowala We Włodowicach

Patron Władysław Kowal

Adres Gimnazjum Im. Władysława Kowala We Włodowicach

Krakowska 13
Miejscowość Włodowice
Kod pocztowy 42-421
Gmina Włodowice
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Władysława Kowala We Włodowicach

343153036
Regon 15149643200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Władysława Kowala We Włodowicach znajduje się w miejscowości Włodowice pod adresem Krakowska 13. Telefon do szkoły to 343153036. Fax: 343156164. Gimnazjum znajduje się na obszarze gminy Włodowice, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gim.wlodowice.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 15149643200000.

Edukacja w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 130, z czego 69 to gimnazjalistki, a 61 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 2,4. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo śląskie - 798. Na 3350 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół gimnazjalnych (152,27 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Włodowice: 3
  • w gminie Włodowice: 4
  • powiat zawierciański: 50
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.31-1.77-6.31
20061.120.741.12
2007-1.82-1.07-1.82
2008-5.21-0.6-5.21
20091.03-0.791.03
20104.020.944.02
2011-8.73-1.82-8.73
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.43-2.3-6.43
2006-2.29-0.87-2.29
2007-1.84-2.2-1.84
2008-7.46-1.95-7.46
2009-1.58-3.04-1.58
2010-1.92-0.53-1.92
2011-9.33-1.81-9.33

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa