Ap Edukacja - Liceum Ogólnokształcace Uzupełniające Dla Dorosłych W Chorzowie


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja - Liceum Ogólnokształcace Uzupełniające Dla Dorosłych W Chorzowie

Adres Ap Edukacja - Liceum Ogólnokształcace Uzupełniające Dla Dorosłych W Chorzowie

Jana Faski 6/5
Miejscowość Chorzów
Kod pocztowy 41-500
Gmina miasto Chorzów
Powiat Chorzów
Województwo śląskie
Typ Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ap Edukacja - Liceum Ogólnokształcace Uzupełniające Dla Dorosłych W Chorzowie

322413102
Regon 47327908501238
Organ prowadzący AP EDUKACJA Sp. z o. o.

Ap Edukacja - Liceum Ogólnokształcace Uzupełniające Dla Dorosłych W Chorzowie mieści się w miejscowości Chorzów pod adresem Jana Faski 6/5. Telefon do szkoły to 322413102. Nr faksu: 322411253. Szkoła licealna mieści się na terytorium gminy Chorzów, powiat Chorzów , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Portal internetowy liceum znajdziemy pod adresem www.apedukacja.pl. Szkoła licealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 47327908501238. Jednostka rejestrująca dla Ap Edukacja - Liceum Ogólnokształcace Uzupełniające Dla Dorosłych W Chorzowie to miasto na prawach powiatu.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat chorzów ma zarejestrowane 28 liceów, a województwo śląskie - 681. Na 2500 uczniów w powiecie przypada 28 innych jednostek licealnych (89,29 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 90,85 (61866 licealistów na 681 placówek).

Mapa

liceum