Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Chorzowie


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Chorzowie

Adres Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Chorzowie

Jana Faski 6/5
Miejscowość Chorzów
Kod pocztowy 41-500
Gmina miasto Chorzów
Powiat Chorzów
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Chorzowie

322413102
Strona
Regon 47327908501206
Organ prowadzący AP Edukacja Sp. z o.o.

Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Chorzowie mieści się w miejscowości Chorzów pod adresem Jana Faski 6/5. Telefon do szkoły to 322413102. Numer faksu: 322411253. Gimnazjum znajduje się na terytorium gminy Chorzów, powiat Chorzów , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Serwis www gimnazjum znajdziemy pod adresem www.apedukacja.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 47327908501206. Jednostka rejestrująca dla Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Chorzowie to gmina.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat chorzów ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3359 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (176,79 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Mapa