Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych W Poznaniu


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych W Poznaniu

Adres Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych W Poznaniu

Półwiejska 9/6
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 61-885
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych W Poznaniu

618513218
Strona
Regon 47327908501822
Organ prowadzący AP Edukacja Sp. z o.o.

Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych W Poznaniu mieści się w miejscowości Poznań pod adresem Półwiejska 9/6. Numer telefonu do szkoły to 618513218. Numer fax: 618513370. Szkoła gimnazjalna działa na obszarze gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę www placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.apedukacja.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 47327908501822. Jednostka rejestracyjna dla Ap Edukacja Gimnazjum Dla Dorosłych W Poznaniu to gmina.

Edukacja w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat poznań ma zarejestrowane 91 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 12852 uczniów w powiecie przypada 91 innych placówek gimnazjalnych (141,23 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Mapa