Ap Edukacja Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Poznaniu


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Poznaniu

Adres Ap Edukacja Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Poznaniu

Półwiejska 9/6
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 61-885
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ap Edukacja Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Poznaniu

618513218
Strona
Regon 47327908500211
Organ prowadzący AP Edukacja Sp. z o.o.

Ap Edukacja Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Poznaniu znajduje się w miejscowości Poznań pod adresem Półwiejska 9/6. Numer tel. do liceum to 618513218. Faks: 618513370. Szkoła licealna działa na terenie gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Serwis www szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.apedukacja.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 47327908500211. Instytucja rejestracyjna dla Ap Edukacja Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Poznaniu to miasto na prawach powiatu.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją także klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

Powiat poznań ma zarejestrowane 131 liceów, a województwo wielkopolskie - 554. Na 14098 uczniów w powiecie przypada 131 innych liceów (107,62 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,14 (53259 wychowanków w wieku licealnym na 554 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 7 25,43 % 42,86 %
język angielski ustny 8 34,13 % 62,50 %
język angielski pisemny podstawowy 8 49,50 % 75,00 %
język polski ustny 7 65,00 % 85,71 %
język polski pisemny podstawowy 7 52,43 % 100,00 %
język polski pisemny rozszerzony 1 63,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 25,43 % 83 (z 104) 83 (z 104) 83 (z 104) 369 (z 455)
język angielski ustny 34,13 % 80 (z 92) 80 (z 92) 80 (z 92) 359 (z 405)
język angielski pisemny podstawowy 49,50 % 73 (z 93) 73 (z 93) 73 (z 93) 319 (z 409)
język polski ustny 65,00 % 99 (z 110) 99 (z 110) 99 (z 110) 499 (z 520)
język polski pisemny podstawowy 52,43 % 92 (z 110) 92 (z 110) 92 (z 110) 438 (z 527)
język polski pisemny rozszerzony 63,00 % 11 (z 57) 11 (z 57) 11 (z 57) 49 (z 200)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa