Chrześcijańskie Gimnazjum Im. Króla Dawida


Najważniejsze informacje - Chrześcijańskie Gimnazjum Im. Króla Dawida

Adres Chrześcijańskie Gimnazjum Im. Króla Dawida

Hipolita Cegielskiego 1
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 61-862
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Chrześcijańskie Gimnazjum Im. Króla Dawida

618701788
Regon 30026509000040
Organ prowadzący Wielkopolskie Stowarzyszenie Edukacyjne

Chrześcijańskie Gimnazjum Im. Króla Dawida znajduje się w miejscowości Poznań pod adresem Hipolita Cegielskiego 1. Telefon do szkoły to 618701788. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 30026509000040. Instytucja rejestrująca] dla Chrześcijańskie Gimnazjum Im. Króla Dawida to gmina.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat poznań ma zarejestrowane 91 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 12852 uczniów w powiecie przypada 91 innych gimnazjów (141,23 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.776.826.82
2006-2.075.165.16
2007-9.26.716.71
2008-14.265.495.49
2009-16.285.335.33
2010-13.915.785.78
2011-12.885.015.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.55.825.82
2006-5.286.46.4
2007-9.045.565.56
2008-14.795.035.03
2009-15.236.096.09
2010-18.636.126.12
2011-13.484.734.73

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa