Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Złotym Potoku


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Złotym Potoku

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Złotym Potoku

Kościuszki 7
Miejscowość Złoty Potok
Kod pocztowy 42-253
Gmina Janów
Powiat częstochowski
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Złotym Potoku

343278008
Regon 24060841900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Złotym Potoku mieści się w miejscowości Złoty Potok pod adresem Kościuszki 7. Nr tel. do szkoły zawodowej to 343278008. Nr faksu: 343278008. ZSZ funkcjonuje na terytorium gminy Janów, powiat częstochowski , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zlpotok.pl. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 24060841900000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, ale tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat częstochowski ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo śląskie - 246. Na 108 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (54 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 27 28,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 24 38,70 % -
język angielski ustny podstawowy 24 58,50 % -
język polski pisemny podstawowy 27 52,20 % -
język polski ustny podstawowy 27 80,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 28,90 % 1 (z 2) 2 (z 3) 7 (z 8) 485 (z 639)
język angielski pisemny podstawowy 38,70 % 1 (z 2) 2 (z 3) 7 (z 8) 573 (z 652)
język angielski ustny podstawowy 58,50 % 1 (z 2) 2 (z 3) 3 (z 8) 303 (z 646)
język polski pisemny podstawowy 52,20 % 1 (z 2) 2 (z 3) 4 (z 8) 237 (z 644)
język polski ustny podstawowy 80,00 % 1 (z 2) 1 (z 3) 2 (z 8) 116 (z 641)

Mapa