Katolicka Szkoła Zawodowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. św. Antoniego Z Padwy


Najważniejsze informacje - Katolicka Szkoła Zawodowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Św. Antoniego Z Padwy

Patron św. Antoni z Padwy

Adres Katolicka Szkoła Zawodowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Św. Antoniego Z Padwy

Łukasińskiego 24
Miejscowość Częstochowa
Kod pocztowy 42-200
Gmina miasto Częstochowa
Powiat Częstochowa
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Katolicka Szkoła Zawodowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. Św. Antoniego Z Padwy

343615696
Strona
Regon 15000266900817
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Katolicka Szkoła Zawodowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. św. Antoniego Z Padwy znajduje się w miejscowości Częstochowa pod adresem Łukasińskiego 24. Numer telefonu do szkoły to 343615696. Faks: 343615696. Szkoła zawodowa działa na obszarze gminy Częstochowa, powiat Częstochowa , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę internetową zasadniczej szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.szkolyspecjalnespsk.czt.pl. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 15000266900817. Jednostka rejestrująca dla Katolicka Szkoła Zawodowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Im. św. Antoniego Z Padwy to miasto na prawach powiatu.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i technikum, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile uczeń podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce to 84, z czego 48 stanowiły uczennice, a 36 to słuchacze. W szkole zawodowej jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 3 w pełnym wymiarze godzin oraz 21 w niepełnym wymiarze godzin. Na ucznia przypada 0,29 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 0,14. Powiat częstochowa ma zarejestrowane 15 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 1667 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół zawodowych (111,13 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Częstochowa: 110
  • w gminie Częstochowa: 110
  • powiat Częstochowa: 110
  • województwo śląskie: 2020

Mapa