Szkoła Podstawowa W Rożyńsku Wielkim


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Rożyńsku Wielkim

Adres Szkoła Podstawowa W Rożyńsku Wielkim

31
Miejscowość Rożyńsk Wielki
Kod pocztowy 19-335
Gmina Prostki
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Rożyńsku Wielkim

874258212
Regon 00114500200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Rożyńsku Wielkim mieści się w miejscowości Rożyńsk Wielki pod adresem 31. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 874258212. Nr faksu: 874258212. Placówka szkolna działa na terenie gminy Prostki, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00114500200000.

Szkoła Podstawowa W Rożyńsku Wielkim edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 82, z czego 43 to uczennice, a 39 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 4,5. Powiat ełcki ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 6188 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (229,19 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 177,81 (92818 uczniów na 522 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Rożyńsk Wielki: 1
  • w gminie Prostki: 5
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa