Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Radomiu


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Radomiu

Patron im. Władysława Stanisława Reymonta

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Radomiu

Wośnicka 125
Miejscowość Radom
Kod pocztowy 26-600
Gmina miasto Radom
Powiat Radom
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Radomiu

483310901
Regon 67288471900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Radomiu mieści się w miejscowości Radom pod adresem Wośnicka 125. Telefon do szkoły zawodowej to 483310901. Nr fax: 483310901. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terenie gminy Radom, powiat Radom , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową ZSZ można znaleźć pod adresem agroradom.pl. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 67288471900000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum i szkole średniej technicznej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez kursanta. W ZSZ największy nacisk kładzie się na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do dobrowolnego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat radom ma zarejestrowane 13 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 1824 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół zawodowych (140,31 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa