Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Radomiu


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Radomiu

Patron Kazimierza Wielkiego

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Radomiu

Kościuszki 7
Miejscowość Radom
Kod pocztowy 26-600
Gmina miasto Radom
Powiat Radom
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Radomiu

483621832
Regon 14024595400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Radomiu mieści się w miejscowości Radom pod adresem Kościuszki 7. Telefon do szkoły zawodowej to 483621832. Fax: 483621832. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się na terytorium gminy Radom, powiat Radom , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 14024595400000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W szkole zawodowej szczególny nacisk położono na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile kursant podejdzie do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce była równa 39, z czego 28 to uczennice, a 11 stanowili słuchacze. Powiat radom ma zarejestrowane 13 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 1824 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół zawodowych (140,31 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa