Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Lipinach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Lipinach

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Lipinach

40
Miejscowość Lipiny
Kod pocztowy 64-830
Gmina Margonin
Powiat chodzieski
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Lipinach

672835410
Regon 00114918700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Lipinach mieści się w miejscowości Lipiny pod adresem 40. Nr tel. do szkoły podstawowej to 672835410. Faks: 672835410. Jednostka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Margonin, powiat chodzieski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.splipiny.superszkolna.pl. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00114918700000.

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Lipinach rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce to 84, z czego 38 stanowiły dziewczynki, a 46 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,8. Powiat chodzieski ma zarejestrowane 14 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 3054 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół podstawowych (218,14 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Lipiny: 1
  • w gminie Margonin: 3
  • powiat chodzieski: 18
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa