Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy W Zespole Szkół Specjalnych


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy W Zespole Szkół Specjalnych

Patron nie ma

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy W Zespole Szkół Specjalnych

Konstytucji 3 Maja 3
Miejscowość Brzeziny
Kod pocztowy 95-060
Gmina miasto Brzeziny
Powiat brzeziński
Województwo łódzkie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy W Zespole Szkół Specjalnych

468743722
Regon 10024366200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy W Zespole Szkół Specjalnych mieści się w miejscowości Brzeziny pod adresem Konstytucji 3 Maja 3. Numer telefonu do placówki to 468743722. Fax: 468743722. Placówka mieści się na obszarze gminy Brzeziny, powiat brzeziński , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 10024366200000.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 8, z czego 3 stanowiły słuchaczki, a 5 stanowili słuchacze. Powiat brzeziński ma zarejestrowane 7 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo łódzkie - 891. Na 129 uczniów w powiecie przypada 7 innych placówek edukacyjnych (18,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,98 (8005 słuchaczy na 891 placówek).

Mapa

inne