Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Dowspudzie


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Dowspudzie

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Dowspudzie

Miejscowość Raczki
Kod pocztowy 16-420
Gmina Raczki
Powiat suwalski
Województwo podlaskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 79103923900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Dowspudzie mieści się w miejscowości Raczki pod adresem . Szkoła o profilu zawodowym ma lokalizację na terenie gminy Raczki, powiat suwalski , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 79103923900000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat suwalski ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo podlaskie - 70. Na 0 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (0 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 54,21 (3795 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 70 placówek).

Mapa