Zasadnicza Szkoła Zawodowa Budowlana


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Budowlana

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Budowlana

Jana Pestalozziego 18
Miejscowość Bydgoszcz
Kod pocztowy 85-095
Gmina miasto Bydgoszcz
Powiat Bydgoszcz
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Budowlana

523410329
Regon 09297873100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Budowlana znajduje się w miejscowości Bydgoszcz pod adresem Jana Pestalozziego 18. Telefon do szkoły to 523410329. Nr faksu: 523413412. Szkoła o profilu zawodowym działa na terytorium gminy Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.zsb.bydgoszcz.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 09297873100000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane tak jak w szkole licealnej i technikum, ale tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do dobrowolnego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat bydgoszcz ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 1665 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (79,29 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów na 148 placówek).

Mapa