Ajg Systemy Bezpieczeństwa Ośrodek Szkolenia Zawodowego Pracowników Ochrony W Bydgoszczy


Najważniejsze informacje - Ajg Systemy Bezpieczeństwa Ośrodek Szkolenia Zawodowego Pracowników Ochrony W Bydgoszczy

Adres Ajg Systemy Bezpieczeństwa Ośrodek Szkolenia Zawodowego Pracowników Ochrony W Bydgoszczy

Łużycka 32
Miejscowość Bydgoszcz
Kod pocztowy 85-096
Gmina miasto Bydgoszcz
Powiat Bydgoszcz
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Ajg Systemy Bezpieczeństwa Ośrodek Szkolenia Zawodowego Pracowników Ochrony W Bydgoszczy

525851520
Regon 09111836300027
Organ prowadzący AJG Systemy Bezpieczeństwa w Bydgoszczy

Ajg Systemy Bezpieczeństwa Ośrodek Szkolenia Zawodowego Pracowników Ochrony W Bydgoszczy mieści się w miejscowości Bydgoszcz pod adresem Łużycka 32. Nr tel. do placówki to 525851520. Numer faksu: 525851520. Placówka działa na obszarze gminy Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 09111836300027. Instytucja rejestrująca] dla Ajg Systemy Bezpieczeństwa Ośrodek Szkolenia Zawodowego Pracowników Ochrony W Bydgoszczy to miasto na prawach powiatu.

Powiat bydgoszcz ma zarejestrowane 136 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo kujawsko-pomorskie - 743. Na 1559 uczniów w powiecie przypada 136 innych placówek edukacyjnych (11,46 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,91 (6617 uczniów na 743 placówek).

Mapa