Bydgoskie Studium Ekofilozofii


Najważniejsze informacje - Bydgoskie Studium Ekofilozofii

Adres Bydgoskie Studium Ekofilozofii

Pestalozziego 18
Miejscowość Bydgoszcz
Kod pocztowy 85-095
Gmina miasto Bydgoszcz
Powiat Bydgoszcz
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej

Telefon Bydgoskie Studium Ekofilozofii

602266241
Regon 09058030300000
Organ prowadzący Bydgoskie Centrum Edukacyjne

Bydgoskie Studium Ekofilozofii znajduje się w miejscowości Bydgoszcz pod adresem Pestalozziego 18. Telefon do szkoły to 602266241. Szkoła policealna działa na terytorium gminy Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Szkoła policealna widnieje w rejestrze pod numerem 09058030300000. Organ rejestrujący dla Bydgoskie Studium Ekofilozofii to miasto na prawach powiatu.

Powiat bydgoszcz ma zarejestrowane 67 szkoł policealnych, a województwo kujawsko-pomorskie - 196. Na 143 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół policealnych (2,13 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 13,37 (2621 kursantów na 196 placówek).

Mapa