Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "cosinus" W Słupsku


Najważniejsze informacje - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" W Słupsku

Adres Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" W Słupsku

Szczecińska 94
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" W Słupsku

597281443
Regon 47129874700349
Organ prowadzący Jarosław Łukowicz

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "cosinus" W Słupsku mieści się w miejscowości Słupsk pod adresem Szczecińska 94. Numer telefonu do szkoły to 597281443. Nr fax: 597281443. Szkoła licealna mieści się na terenie gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową liceum można znaleźć pod adresem www.cosinus.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 47129874700349. Organ rejestrujący dla Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "cosinus" W Słupsku to miasto na prawach powiatu.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

Powiat słupsk ma zarejestrowane 32 licea, a województwo pomorskie - 346. Na 2022 uczniów w powiecie przypada 32 innych licealnych szkół średnich (63,19 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 100,74 (34856 wychowanków w wieku licealnym na 346 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski ustny podstawowy 27 84,40 % -
język polski pisemny podstawowy 27 46,80 % -
język niemiecki ustny podstawowy 60,80 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 60,40 % -
matematyka pisemny podstawowy 27 26,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 48,10 % -
język angielski ustny podstawowy 69,20 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 40,00 % -
język rosyjski ustny podstawowy 56,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski ustny podstawowy 84,40 % 39 (z 40) 39 (z 40) 39 (z 40) 364 (z 365)
język polski pisemny podstawowy 46,80 % 36 (z 39) 36 (z 39) 36 (z 39) 333 (z 366)
język niemiecki ustny podstawowy 60,80 % 30 (z 31) 30 (z 31) 30 (z 31) 215 (z 220)
język niemiecki pisemny podstawowy 60,40 % 7 (z 30) 7 (z 30) 7 (z 30) 63 (z 218)
matematyka pisemny podstawowy 26,40 % 24 (z 39) 24 (z 39) 24 (z 39) 306 (z 367)
język angielski pisemny podstawowy 48,10 % 28 (z 38) 28 (z 38) 28 (z 38) 316 (z 356)
język angielski ustny podstawowy 69,20 % 11 (z 38) 11 (z 38) 11 (z 38) 106 (z 352)
język rosyjski pisemny podstawowy 40,00 % 7 (z 10) 7 (z 10) 7 (z 10) 71 (z 82)
język rosyjski ustny podstawowy 56,50 % 4 (z 11) 4 (z 11) 4 (z 11) 43 (z 82)

Mapa

liceum