Xiii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Płk. L. Lisa-kuli


Najważniejsze informacje - Xiii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Płk. L. Lisa-Kuli

Patron Leopold Lis-Kula

Adres Xiii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Płk. L. Lisa-Kuli

Oszmiańska 23/25
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-503
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xiii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Płk. L. Lisa-Kuli

226793862
Regon 00079904900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xiii Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Płk. L. Lisa-kuli mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Oszmiańska 23/25. Nr tel. do szkoły to 226793862. Nr faksu: 226793862. Liceum ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www liceum można odwiedzić pod adresem www.liceum13.waw.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00079904900000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją także klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, licealista może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 540, z czego 283 to uczennice, a 257 to uczniowie. W liceum pracuje łącznie 61 nauczycieli, z czego 33 na pełen etat oraz 28 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,18. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych jednostek licealnych (176,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 154 61,60 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 19 76,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 154 78,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 124 88,70 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 10 89,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 61,60 % 49 (z 238) 49 (z 238) 49 (z 238) 94 (z 778)
język niemiecki pisemny podstawowy 76,00 % 46 (z 126) 46 (z 126) 46 (z 126) 69 (z 368)
matematyka pisemny podstawowy 78,90 % 38 (z 238) 38 (z 238) 38 (z 238) 62 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 88,70 % 53 (z 234) 53 (z 234) 53 (z 234) 68 (z 767)
język rosyjski pisemny podstawowy 89,00 % 31 (z 99) 31 (z 99) 31 (z 99) 53 (z 395)

Mapa