Przedszkole Nr 94 "kraina Słonecznych Marzeń"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń"

Adres Przedszkole Nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń"

Smoleńska 64
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-526
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń"

226799194
Strona
Regon 01300128000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 94 "kraina Słonecznych Marzeń" znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Smoleńska 64. Telefon do przedszkola to 226799194. Numer faksu: 226799194. Placówka przedszkolna mieści się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.przedszkole94.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01300128000000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczących się w placówce to 146, z czego 73 stanowiły dziewczynki, a 73 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa