V Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - V Liceum Ogólnokształcące

Patron Jan Heweliusz

Adres V Liceum Ogólnokształcące

Senatorska 32
Miejscowość Legnica
Kod pocztowy 59-220
Gmina miasto Legnica
Powiat Legnica
Województwo dolnośląskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon V Liceum Ogólnokształcące

768623919
Strona
Regon 39100833000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

V Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Legnica pod adresem Senatorska 32. Numer tel. do szkoły to 768623919. Nr faksu: 768623919. Liceum działa na terenie gminy Legnica, powiat Legnica , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem [email protected]. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 39100833000000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce to 483, z czego 315 to licealistki, a 168 to uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 41 nauczycieli, z czego 32 na cały etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego licealistę przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,56. Powiat legnica ma zarejestrowane 20 liceów, a województwo dolnośląskie - 445. Na 2769 uczniów w powiecie przypada 20 innych licealnych szkół średnich (138,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 92,24 (41046 uczniów na 445 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Legnica: 31
  • w gminie Legnica: 31
  • powiat Legnica: 31
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa