Ośrodek Edukacji Kulturalnej Dzieci I Młodzieży "skorp"


Najważniejsze informacje - Ośrodek Edukacji Kulturalnej Dzieci I Młodzieży "Skorp"

Adres Ośrodek Edukacji Kulturalnej Dzieci I Młodzieży "Skorp"

Wrzeciono 2a m. 34
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-961
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Ośrodek Edukacji Kulturalnej Dzieci I Młodzieży "Skorp"

228355196
Regon 01116035300000
Organ prowadzący Kuratorium Oświaty i Wychowania

Ośrodek Edukacji Kulturalnej Dzieci I Młodzieży "skorp" mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Wrzeciono 2a m. 34. Telefon do placówki to 228355196. Placówka ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 01116035300000. Instytucja rejestrująca] dla Ośrodek Edukacji Kulturalnej Dzieci I Młodzieży "skorp" to miasto na prawach powiatu.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 424 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 5572 uczniów w powiecie przypada 424 innych placówek edukacyjnych (13,14 na placówkę), a średnia w województwie to 8,16 (14042 słuchaczy na 1721 placówek).

Mapa