Technikum W Międzyborzu


Najważniejsze informacje - Technikum W Międzyborzu

Adres Technikum W Międzyborzu

Wrocławska 2
Miejscowość Międzybórz
Kod pocztowy 56-513
Gmina Międzybórz
Powiat oleśnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum W Międzyborzu

627856375
Regon 93281540400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum W Międzyborzu znajduje się w miejscowości Międzybórz pod adresem Wrocławska 2. Numer telefonu do szkoły to 627856375. Numer faksu: 627856375. Szkoła średnia o profilu technicznym ma lokalizację na terenie gminy Międzybórz, powiat oleśnicki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową technikum znajdziemy pod adresem www.zsp.miedzyborz.internet.pl. Technikum znajduje się w rejestrze pod numerem 93281540400000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce to 73, z czego 61 to uczennice, a 12 to uczniowie. Powiat oleśnicki ma zarejestrowane 7 szkoł technicznych, a województwo dolnośląskie - 182. Na 1352 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół średnich technicznych (193,14 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 207,34 (37735 wychowanków na 182 placówek).

Mapa