Szkoła Podstawowa W Kraszowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Kraszowie

Adres Szkoła Podstawowa W Kraszowie

Kraszów 32
Miejscowość Kraszów
Kod pocztowy 56-513
Gmina Międzybórz
Powiat oleśnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Kraszowie

627856061
Regon 00122892300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Kraszowie znajduje się w miejscowości Kraszów pod adresem Kraszów 32. Numer tel. do szkoły podstawowej to 627856061. Fax: 627856061. Instytucja edukacyjna znajduje się na terenie gminy Międzybórz, powiat oleśnicki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem spkraszow.szkolnastrona.pl. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00122892300000.

Szkoła Podstawowa W Kraszowie naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 61, z czego 29 stanowiły uczennice, a 32 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 8. Powiat oleśnicki ma zarejestrowane 37 szkół podstawowych, a województwo dolnośląskie - 793. Na 7036 uczniów w powiecie przypada 37 innych szkół podstawowych (190,16 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 202,45 (160540 dzieci w wieku szkolnym na 793 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Kraszów: 1
  • w gminie Międzybórz: 5
  • powiat oleśnicki: 57
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa