Szkoła Podstawowa Im. Jerzego Badury W Miedzyborzu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Jerzego Badury W Miedzyborzu

Patron Jerzy Badura

Adres Szkoła Podstawowa Im. Jerzego Badury W Miedzyborzu

Wrocławska 8
Miejscowość Międzybórz
Kod pocztowy 56-513
Gmina Międzybórz
Powiat oleśnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Jerzego Badury W Miedzyborzu

627856012
Regon 00026184100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Jerzego Badury W Miedzyborzu mieści się w miejscowości Międzybórz pod adresem Wrocławska 8. Nr tel. do szkoły podstawowej to 627856012. Nr fax: 627856012. Placówka edukacyjna znajduje się na terenie gminy Międzybórz, powiat oleśnicki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 00026184100000.

Szkoła Podstawowa Im. Jerzego Badury W Miedzyborzu uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 260, z czego 128 to dziewczynki, a 132 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 21 nauczycieli, z czego 19 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 9,5. Powiat oleśnicki ma zarejestrowane 37 szkół podstawowych, a województwo dolnośląskie - 793. Na 7036 uczniów w powiecie przypada 37 innych szkół podstawowych (190,16 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 202,45 (160540 dzieci w wieku szkolnym na 793 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Międzybórz: 3
  • w gminie Międzybórz: 5
  • powiat oleśnicki: 57
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa