Technikum Uzupełniające Nr 5 Dla Dorosłych W Siedlcach


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Nr 5 Dla Dorosłych W Siedlcach

Patron gen. Wł. Sikorskiego

Adres Technikum Uzupełniające Nr 5 Dla Dorosłych W Siedlcach

Brzeska 95
Miejscowość Siedlce
Kod pocztowy 08-102
Gmina miasto Siedlce
Powiat Siedlce
Województwo mazowieckie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające Nr 5 Dla Dorosłych W Siedlcach

256446124
Regon 71254983500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Uzupełniające Nr 5 Dla Dorosłych W Siedlcach mieści się w miejscowości Siedlce pod adresem Brzeska 95. Nr tel. do szkoły to 256446124. Numer fax: 256446124. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje na terenie gminy Siedlce, powiat Siedlce , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www technikum można znaleźć pod adresem www.zsp5.edu.pl. Technikum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 71254983500000.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów uczących się w placówce była równa 15, z czego 8 stanowiły uczennice, a 7 to słuchacze. Powiat siedlce ma zarejestrowane 10 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 2034 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół średnich o profilu technicznym (203,4 na placówkę), a średnia w województwie to 179,98 (60832 kursantów na 338 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr