Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z Siedzibą W Suwałkach


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z Siedzibą W Suwałkach

Adres Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z Siedzibą W Suwałkach

Kościuszki 23
Miejscowość Suwałki
Kod pocztowy 16-400
Gmina miasto Suwałki
Powiat Suwałki
Województwo podlaskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z Siedzibą W Suwałkach

875663787
Strona
Regon 00051246700128
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z Siedzibą W Suwałkach znajduje się w miejscowości Suwałki pod adresem Kościuszki 23. Numer tel. do technikum to 875663787. Numer faksu: 875664964. Technikum funkcjonuje na terenie gminy Suwałki, powiat Suwałki , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę internetową szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem www.zdz.bialystok.pl. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 00051246700128. Jednostka rejestrująca dla Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z Siedzibą W Suwałkach to miasto na prawach powiatu.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

Powiat suwałki ma zarejestrowane 13 szkoł technicznych, a województwo podlaskie - 111. Na 2105 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół średnich technicznych (161,92 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 168,32 (18684 kursantów na 111 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr