Technikum Uzupełniające


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające

Adres Technikum Uzupełniające

Konarskiego 23
Miejscowość Sejny
Kod pocztowy 16-500
Gmina miasto Sejny
Powiat sejneński
Województwo podlaskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające

875163640
Regon 79105789800000
Organ prowadzący Minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi

Technikum Uzupełniające mieści się w miejscowości Sejny pod adresem Konarskiego 23. Numer telefonu do szkoły to 875163640. Nr fax: 875163640. Szkoła średnia o profilu technicznym ma lokalizację na obszarze gminy Sejny, powiat sejneński , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Stronę www technikum można znaleźć pod adresem www.zsckr.sejny.pl. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 79105789800000.

Słuchacz szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

Powiat sejneński ma zarejestrowane 2 szkoły techniczne, a województwo podlaskie - 111. Na 271 uczniów w powiecie przypada 2 innych techników (135,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 168,32 (18684 wychowanków na 111 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr