Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 6


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 6

Adres Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 6

Kamienna 86
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-547
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 6

713361861
Strona
Regon 93282947000001
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 6 znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Kamienna 86. Nr tel. do szkoły to 713361861. Nr fax: 713361861. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna działa na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem www.zsg.wroclaw.pl. Technikum znajduje się w rejestrze pod numerem 93282947000001.

Słuchacz technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów uczących się w placówce była równa 62, z czego 27 to słuchaczki, a 35 stanowili słuchacze. Powiat wrocław ma zarejestrowane 30 szkoł technicznych, a województwo dolnośląskie - 182. Na 6182 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół średnich o profilu technicznym (206,07 na placówkę), a średnia w województwie to 207,34 (37735 wychowanków na 182 placówek).

Mapa