Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Krakowska 20
Miejscowość Grodków
Kod pocztowy 49-200
Gmina Grodków
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 53233012200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum znajduje się w miejscowości Grodków pod adresem Krakowska 20. Szkoła średnia o profilu technicznym działa na terenie gminy Grodków, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 53233012200000.

Kursant technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy uczących się w placówce wynosiła 275, z czego 121 to słuchaczki, a 154 to uczniowie. Powiat brzeski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo opolskie - 85. Na 1457 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich o profilu technicznym (85,71 na placówkę), a średnia w województwie to 168,78 (14346 uczniów na 85 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr