Gimnazjum W Bliżynie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Bliżynie

Patron gen. Stanisław Maczek

Adres Gimnazjum W Bliżynie

Piaskowa 26
Miejscowość Bliżyn
Kod pocztowy 26-120
Gmina Bliżyn
Powiat skarżyski
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Bliżynie

412541810
Strona
Regon 29109676700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Bliżynie znajduje się w miejscowości Bliżyn pod adresem Piaskowa 26. Nr tel. do szkoły to 412541810. Numer fax: 412541810. Jednostka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Bliżyn, powiat skarżyski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem gimblizyn.edupage.org. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 29109676700000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce była równa 215, z czego 109 stanowiły dziewczynki, a 106 stanowili uczniowie. Powiat skarżyski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 2056 uczniów w powiecie przypada 15 innych placówek gimnazjalnych (137,07 na placówkę), a średnia w województwie to 149,77 (38341 uczniów na 256 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.61-1.92-1.61
20061.29-2.31.29
2007-0.33-2.14-0.33
2008-1.6-3.31-1.6
20090.36-2.620.36
2010-1.640.7-1.64
2011-0.36-2.2-0.36
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.24-4.77-7.24
2006-2.7-2.96-2.7
2007-2.39-3.23-2.39
2008-2.89-3.13-2.89
20090.3-0.420.3
2010-1.662.76-1.66
2011-3.65-1.42-3.65

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum