Szkoła Podstawowa W Suchorabie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Suchorabie

Patron Stanisław Wyspiański

Adres Szkoła Podstawowa W Suchorabie

79
Miejscowość Suchoraba
Kod pocztowy 32-005
Gmina Niepołomice
Powiat wielicki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Suchorabie

122845984
Strona
Regon 00105077300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Suchorabie mieści się w miejscowości Suchoraba pod adresem 79. Numer tel. do szkoły podstawowej to 122845984. Numer fax: 122845984. Instytucja szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Niepołomice, powiat wielicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.spsuchoraba.niepolomice.pl. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 00105077300000.

Szkoła Podstawowa W Suchorabie uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 84, z czego 47 stanowiły uczennice, a 37 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,5. Powiat wielicki ma zarejestrowane 52 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 9053 uczniów w powiecie przypada 52 innych szkół podstawowych (174,1 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Suchoraba: 1
  • w gminie Niepołomice: 14
  • powiat wielicki: 75
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa