Szkoła Podstawowa W Sobiesękach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Sobiesękach

Adres Szkoła Podstawowa W Sobiesękach

Miejscowość Sobiesęki
Kod pocztowy 62-874
Gmina Brzeziny
Powiat kaliski
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00064822100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Sobiesękach mieści się w miejscowości Sobiesęki pod adresem . Instytucja szkolna znajduje się na obszarze gminy Brzeziny, powiat kaliski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00064822100000.

Szkoła Podstawowa W Sobiesękach przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 72, z czego 39 stanowiły uczennice, a 33 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,5. Powiat kaliski ma zarejestrowane 55 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 5416 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół podstawowych (98,47 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,42 (223583 uczniów na 1219 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Sobiesęki: 1
  • w gminie Brzeziny: 5
  • powiat kaliski: 36
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa