Administracja Szkół Gminy Skała


Najważniejsze informacje - Administracja Szkół Gminy Skała

Adres Administracja Szkół Gminy Skała

Szkolna 4
Miejscowość Skała
Kod pocztowy 32-043
Gmina Skała
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ ZEAS (zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół)
Uprawnienia publiczna

Telefon Administracja Szkół Gminy Skała

123890170
Regon 00117459300000
Organ prowadzący Gmina

1. Administracja Szkół Gminy Skała - opis placówki

Administracja Szkół Gminy Skała to instytucja, która zarządza i nadzoruje działalność szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Skała. Placówka ta jest odpowiedzialna za zapewnienie najwyższych standardów edukacyjnych, a także za koordynację działań związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych. Administracja Szkół Gminy Skała dba o to, aby każde dziecko miało dostęp do edukacji na najwyższym poziomie, a także o to, aby szkoły były bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Administracja Szkół Gminy Skała jest odpowiedzialna za zarządzanie budżetem szkolnym, zatrudnianie nauczycieli, organizowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej, a także za planowanie i realizację inwestycji w infrastrukturę szkolną. Placówka ta jest również odpowiedzialna za współpracę z lokalnymi władzami, rodzicami i innymi instytucjami, które mają wpływ na jakość edukacji w gminie Skała.

2. Administracja Szkół Gminy Skała - dokładny adres

Administracja Szkół Gminy Skała mieści się w budynku przy ulicy Szkolnej 4, w miejscowości Skała, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim. Kod pocztowy to 32-04

3. Placówka jest łatwo dostępna zarówno dla mieszkańców gminy, jak i dla osób z zewnątrz, dzięki dogodnej lokalizacji i dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej.

3. Administracja Szkół Gminy Skała - dane kontaktowe Jeżeli chcesz skontaktować się z Administracją Szkół Gminy Skała, możesz to zrobić telefonicznie, dzwoniąc na numer 123890170. Ten sam numer służy również do kontaktu faksowego. Administracja Szkół Gminy Skała jest otwarta dla wszystkich, którzy mają pytania, sugestie lub potrzebują pomocy w sprawach związanych z edukacją na terenie gminy.

4. Administracja Szkół Gminy Skała - dodatkowe informacje

Numer identyfikacyjny REGON placówki to 00117459300000. Administracja Szkół Gminy Skała jest jednostką organizacyjną gminy, co oznacza, że jest finansowana z budżetu gminy i działa na rzecz wszystkich mieszkańców gminy. Placówka jest publiczna, co oznacza, że jej usługi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od ich statusu społecznego czy ekonomicznego. Administracja Szkół Gminy Skała jest niezwykle ważna dla lokalnej społeczności. Dzięki jej pracy, dzieci i młodzież z gminy Skała mają dostęp do edukacji na najwyższym poziomie, a szkoły są bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Placówka ta jest również ważnym partnerem dla lokalnych władz, rodziców i innych instytucji, które mają wpływ na jakość edukacji w gminie.

Mapa