Przedszkole Samorządowe Im. Hanny Zdzitowieckiej


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Im. Hanny Zdzitowieckiej

Patron Hanna Zdzitowiecka

Adres Przedszkole Samorządowe Im. Hanny Zdzitowieckiej

Topolowa 16
Miejscowość Skała
Kod pocztowy 32-043
Gmina Skała
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Im. Hanny Zdzitowieckiej

123891051
Strona
Regon 35053022100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Im. Hanny Zdzitowieckiej znajduje się w miejscowości Skała pod adresem Topolowa 16. Numer tel. do przedszkola to 123891051. Fax: 123891051. Przedszkole mieści się na terenie gminy Skała, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem przedszkoleskala.edu.pl. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 35053022100000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 155, z czego 75 to uczennice, a 80 stanowili chłopcy. Powiat krakowski ma zarejestrowane 81 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3898 uczniów w powiecie przypada 81 innych przedszkoli (48,12 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Skała: 3
  • w gminie Skała: 7
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa