Przedszkole Samorządowe Im. Hanny Zdzitowieckiej


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Im. Hanny Zdzitowieckiej

Patron Hanna Zdzitowiecka

Adres Przedszkole Samorządowe Im. Hanny Zdzitowieckiej

Topolowa 16
Miejscowość Skała
Kod pocztowy 32-043
Gmina Skała
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Im. Hanny Zdzitowieckiej

123891051
Regon 35053022100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Im. Hanny Zdzitowieckiej znajduje się w miejscowości Skała pod adresem Topolowa 16. Numer tel. do przedszkola to 123891051. Fax: 123891051. Przedszkole mieści się na terenie gminy Skała, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem przedszkoleskala.edu.pl. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 35053022100000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 155, z czego 75 to uczennice, a 80 stanowili chłopcy. Powiat krakowski ma zarejestrowane 81 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3898 uczniów w powiecie przypada 81 innych przedszkoli (48,12 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Skała: 3
  • w gminie Skała: 7
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa