Szkoła Podstawowa Im. Ppłk Stanisława Sienkiewicza W Milejowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Ppłk Stanisława Sienkiewicza W Milejowie

Patron ppłk Stanisław Sienkiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Im. Ppłk Stanisława Sienkiewicza W Milejowie

Szkolna 12
Miejscowość Milejów
Kod pocztowy 97-340
Gmina Rozprza
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Ppłk Stanisława Sienkiewicza W Milejowie

446161723
Regon 00116063900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Ppłk Stanisława Sienkiewicza W Milejowie mieści się w miejscowości Milejów pod adresem Szkolna 12. Numer telefonu do szkoły to 446161723. Numer fax: 446161723. Instytucja edukacyjna działa na terytorium gminy Rozprza, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła podstawowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00116063900000.

Szkoła Podstawowa Im. Ppłk Stanisława Sienkiewicza W Milejowie naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 111, z czego 51 to dziewczynki, a 60 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 1,13. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 6959 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (158,16 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Milejów: 1
  • w gminie Rozprza: 8
  • powiat piotrkowski: 57
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa