Szkoła Podstawowa W Podgórzu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Podgórzu

Patron brak

Adres Szkoła Podstawowa W Podgórzu

6
Miejscowość Podgórze
Kod pocztowy 09-460
Gmina Mała Wieś
Powiat płocki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Podgórzu

242314153
Regon 00111321000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Podgórzu znajduje się w miejscowości Podgórze pod adresem - 6. Nr tel. do szkoły podstawowej to 242314153. Faks: 242314153. Instytucja edukacyjna mieści się na terytorium gminy Mała Wieś, powiat płocki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki edukacyjnej znajdziemy pod adresem -. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00111321000000.

Szkoła Podstawowa W Podgórzu przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 105, z czego 51 stanowiły dziewczynki, a 54 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,38. Powiat płocki ma zarejestrowane 58 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 7188 uczniów w powiecie przypada 58 innych szkół podstawowych (123,93 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Podgórze: 1
  • w gminie Mała Wieś: 5
  • powiat płocki: 65
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa