Szkoła Podstawowa Im. Ziemi Sandomierskiej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Ziemi Sandomierskiej

Adres Szkoła Podstawowa Im. Ziemi Sandomierskiej

76
Miejscowość Słupcza
Kod pocztowy 27-620
Gmina Dwikozy
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Ziemi Sandomierskiej

158311460
Regon 26062467300000
Organ prowadzący Stow.Inwestujemy w Przyszłość przy SP w Slupczy

Szkoła Podstawowa Im. Ziemi Sandomierskiej mieści się w miejscowości Słupcza pod adresem 76. Telefon do szkoły to 158311460. Nr faksu: 158311460. Instytucja edukacyjna mieści się na obszarze gminy Dwikozy, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę www instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem www.szkolaslupcza.republika.pl. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 26062467300000. Instytucja rejestrująca] dla Szkoła Podstawowa Im. Ziemi Sandomierskiej to gmina.

Szkoła Podstawowa Im. Ziemi Sandomierskiej przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 61, z czego 24 to uczennice, a 37 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 2 na pełen etat oraz 10 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,2. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 42 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 4791 uczniów w powiecie przypada 42 innych szkół podstawowych (114,07 na placówkę), a średnia w województwie to 136,74 (75893 uczniów na 555 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Słupcza: 1
  • w gminie Dwikozy: 9
  • powiat sandomierski: 53
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa