Szkoła Podstawowa W Dwikozach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Dwikozach

Adres Szkoła Podstawowa W Dwikozach

Sandomierska 55
Miejscowość Dwikozy
Kod pocztowy 27-620
Gmina Dwikozy
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Dwikozach

158311451
Regon 00065595900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Dwikozach mieści się w miejscowości Dwikozy pod adresem Sandomierska 55. Numer tel. do szkoły to 158311451. Instytucja edukacyjna mieści się na terytorium gminy Dwikozy, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00065595900000.

Szkoła Podstawowa W Dwikozach edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 120, z czego 67 to uczennice, a 53 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 10 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,8. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 42 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 4791 uczniów w powiecie przypada 42 innych szkół podstawowych (114,07 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 136,74 (75893 dzieci w wieku szkolnym na 555 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Dwikozy: 3
  • w gminie Dwikozy: 9
  • powiat sandomierski: 53
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa