Szkoła Podstawowa W Perlejewie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Perlejewie

Patron brak

Adres Szkoła Podstawowa W Perlejewie

45
Miejscowość Perlejewo
Kod pocztowy 17-322
Gmina Perlejewo
Powiat siemiatycki
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Perlejewie

856578505
Strona
Regon 00027285600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Perlejewie mieści się w miejscowości Perlejewo pod adresem - 45. Numer tel. do szkoły to 856578505. Fax: 856578505. Jednostka edukacyjna mieści się na terytorium gminy Perlejewo, powiat siemiatycki , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem -. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00027285600000.

Szkoła Podstawowa W Perlejewie uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 200, z czego 93 stanowiły uczennice, a 107 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 24 nauczycieli, z czego 21 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 7. Powiat siemiatycki ma zarejestrowane 18 szkół podstawowych, a województwo podlaskie - 415. Na 2560 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół podstawowych (142,22 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Perlejewo: 3
  • w gminie Perlejewo: 3
  • powiat siemiatycki: 20
  • województwo podlaskie: 499

Mapa

szkoła podstawowa