Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Perlejewie


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Perlejewie

Patron brak

Adres Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Perlejewie

8
Miejscowość Perlejewo
Kod pocztowy 17-322
Gmina Perlejewo
Powiat siemiatycki
Województwo podlaskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Perlejewie

856578505
Strona
Regon 00027285600001
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Perlejewie znajduje się w miejscowości Perlejewo pod adresem - 8. Numer telefonu do przedszkola to 856578505. Numer faksu: 856578505. Przedszkole działa na terenie gminy Perlejewo, powiat siemiatycki , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem -. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00027285600001.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 20, z czego 9 to uczennice, a 11 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 4 nauczycieli, z czego 1 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 0,33. Powiat siemiatycki ma zarejestrowane 11 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 728 uczniów w powiecie przypada 11 innych przedszkoli (66,18 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 67,87 (22330 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Perlejewo: 3
  • w gminie Perlejewo: 3
  • powiat siemiatycki: 20
  • województwo podlaskie: 499

Mapa

przedszkole