Gimnazjum W Perlejewie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Perlejewie

Patron brak

Adres Gimnazjum W Perlejewie

4
Miejscowość Perlejewo
Kod pocztowy 17-322
Gmina Perlejewo
Powiat siemiatycki
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Perlejewie

856578972
Strona
Regon 05086782300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Perlejewie mieści się w miejscowości Perlejewo pod adresem - 4. Numer telefonu do szkoły to 856578972. Fax: 856578972. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Perlejewo, powiat siemiatycki , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum znajdziemy pod adresem -. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 05086782300000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 109, z czego 58 to gimnazjalistki, a 51 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,67. Powiat siemiatycki ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 1523 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół gimnazjalnych (138,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 152,65 (35567 uczniów na 233 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Perlejewo: 3
  • w gminie Perlejewo: 3
  • powiat siemiatycki: 20
  • województwo podlaskie: 499

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.631.35-2.63
2006-1.850.67-1.85
2007-1.931.79-1.93
2008-3.60.87-3.6
20091.590.871.59
2010-4.420.42-4.42
2011-1.260.62-1.26
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.020.35-4.02
2006-2.18-0.1-2.18
2007-3.251.65-3.25
2008-1.630.49-1.63
20091.35-0.71.35
2010-2.290.9-2.29
20110.881.230.88

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum