Szkoła Podstawowa W Pakoszach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Pakoszach

Patron brak

Adres Szkoła Podstawowa W Pakoszach

Miejscowość Pakosze
Kod pocztowy 14-520
Gmina Pieniężno
Powiat braniewski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00114407200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Pakoszach mieści się w miejscowości Pakosze pod adresem . Jednostka edukacyjna mieści się na terytorium gminy Pieniężno, powiat braniewski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00114407200000.

Szkoła Podstawowa W Pakoszach przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce to 75, z czego 40 stanowiły uczennice, a 35 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,33. Powiat braniewski ma zarejestrowane 18 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 2833 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół podstawowych (157,39 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Pakosze: 1
  • w gminie Pieniężno: 4
  • powiat braniewski: 21
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa

szkoła podstawowa