Szkoła Podstawowa W Kłaju


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Kłaju

Patron KS. JAN TWARDOWSKI

Adres Szkoła Podstawowa W Kłaju

361
Miejscowość Kłaj
Kod pocztowy 32-015
Gmina Kłaj
Powiat wielicki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Kłaju

122841176
Regon 00070356900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Kłaju mieści się w miejscowości Kłaj pod adresem 361. Numer tel. do szkoły podstawowej to 122841176. Numer faksu: 122841975. Placówka szkolna mieści się na terenie gminy Kłaj, powiat wielicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.spklaj.edu.pl. Szkoła podstawowa znajduje się w rejestrze pod numerem 00070356900000.

Szkoła Podstawowa W Kłaju rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 279, z czego 133 to uczennice, a 146 to uczniowie. Powiat wielicki ma zarejestrowane 52 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 9053 uczniów w powiecie przypada 52 innych szkół podstawowych (174,1 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Mapa