Szkoła Podstawowa W Książnicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Książnicach

Adres Szkoła Podstawowa W Książnicach

91
Miejscowość Książnice
Kod pocztowy 39-300
Gmina Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Książnicach

177731160
Regon 00113355900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Książnicach mieści się w miejscowości Książnice pod adresem 91. Numer tel. do szkoły to 177731160. Numer faksu: 177731160. Jednostka szkolna ma lokalizację na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.ksiaznice.szkola.pl. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00113355900000.

Szkoła Podstawowa W Książnicach uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce była równa 74, z czego 30 stanowiły dziewczynki, a 44 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 8. Powiat mielecki ma zarejestrowane 62 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 8725 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół podstawowych (140,73 na placówkę), a średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Książnice: 1
  • w gminie Mielec: 6
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa